Vyberte si téma, které Vás zajímá a objednejte pravidelný e-mail s novinkami ze Zpravodaje.

Objednat

SENEC - STÁROČIA MĚSTA

27.11.2012 – 28.11.2012, Senec Martin Rozhoň - 19/11/2012 16:00 - Konference

Dvoudenní konference o historii města Senec a okolí včetně numismatické přednášky a výstavy.

výstava | Slovensko | Senec | konference

Mesto Senec
Mestské kultúrne stredisko Senec
Mestské múzeum v Senci

Vás pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 

SENEC – STÁROČIA MESTA

 

Vedecká konferencia pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky, konaná pod záštitou primátora mesta Senec, Ing. Karola Kvála.
28. - 29. november 2012 Kultúrne centrum Labyrint (2. poschodie MsKS)

 

Program
Streda, 28. november

8.30 – 9.00 Prezentácia účastníkov

9.00 – 10.00 Slávnostné otvorenie konferencie za účasti poslancov MZ a primátora mesta

10.00 – 10.20 Doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.
(zoológ, Univerzita Komenského v Bratislave)
O poklade Martinského lesa a reliktnosti okolitých dúbrav.

10.20 – 10.40 RNDr. Jana Ružičková, PhD.
(botanička, Univerzita Komenského v Bratislave)
Martinský les očami botanikov od dôb minulých po súčasnosť.

10.40 - 11.00 Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
(medievalista, Trnavská Univerzita)
Sídliskový a správny vývoj Senca a jeho okolia v stredoveku.

11.00 – 11.20 Doc. László Szögi, PhD.
(archivár - historik, Univerzita Eötvösa Lóránda -
Univerzitná knižnica a archív - Budapešť)
Seneckí študenti na európskych univerzitách od stredoveku do roku 1918.

11.20 – 13.30 Prestávka s možnosťou prehliadky výstav galérie
Labyrint a Mestského múzea v Senci

13.30 – 13.50 Mgr. Gábor Strešňák
(archivár – historik, Mestské múzeum v Senci)
Tridsiatková stanica v Senci v novoveku.

13.50 – 14.10 PhDr. Radoslav Ragač, PhD.
(archivár – historik, Slovenský národný archív)
Príspevok k dejinám seneckej manufaktúry na súkno.

14.10 – 14.30 Mgr. Eva Benková
(historička, Univerzita Komenského v Bratislave)
Svedectvo tereziánskej urbárskej regulácie o spoločenských
a hospodárskych pomeroch Senca.

14.30 – 14.50 Mgr. Štefan Gaučík, PhD.
(historik, Múzeum mesta Bratislavy)
Príspevok k dejinám hospodárskych a peňažných družstiev v Senci (1905 – 1945).

14.50 – 15.10 PhDr. Eva Vrabcová
(archivárka, Slovenský národný archív v Bratislave)
Prvá pozemková reforma a vznik seneckých kolónií.

15.10 Diskusia

 

Štvrtok, 29. november

9.00 – 9.20 Mgr. Tomáš König, PhD.
(archeológ, Univerzita Komenského v Bratislave)
Senec v stredoveku z pohľadu archeológie.

9.20 – 9.40 Mgr. Michal Mlynka
(archeológ)
Neskorostredoveké a novoveké osídlenie Senca vo svetle archeologických nálezov.

9.40 – 10.00 Mgr. Marek Budaj, PhD.
(numizmatik, Slovenské národné múzeum)
Význam nálezov mincí pre poznanie dejín Senca a jeho okolia.

10.00 – 10.20 András Koltai, PhD.
(historik, Ústredný archív rehole Piaristov - Budapešť)
Okolnosti vzniku seneckého kolégia Piaristov Collegium
Oeconomicum a jeho zakladacia listina.

10.40 – 11.00 Diskusia

11.00 – 11.30 Prestávka

11.30 – 11.50 Mgr. arch. Rastislav Petrovič
(architekt - pamiatkár, Krajský pamiatkový úrad v Trnave)
Esterházyovské budovy v Senci a na okolí.

11.50 – 12.10 PhDr. Marta Herucová, PhD.
(historička umenia, Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied)
Boží hrob v kostole sv. Mikuláša v Senci.

12.10 – 12.30 Mgr. Júlia Suslová
(Historický ústav Slovenskej akadémie vied, doktorandka)
Kultúrno-politický význam synagógy v Senci.

12.30 – 12.50 Diana Kozsík, PhD.
(lingvistka, Budapešť)
Historické špecifiká maďarského nárečia v Senci a jeho širšom okolí.

12.50 – 13.10 Dr. József Hudi
(archivár – historik, Archív zbierok Reformovanej kresťanskej cirkvi, Pápa)
Zadunajské korene a styky seneckých Kisfaludyovcov –
príspevok k migrácii obyvateľstva v 19. storočí.

13.10 Diskusia, záver konferencie

15.00 Otvorenie výstavy „Poklady mincí zo Senca a okolia“ v múzeu

 

Mestské múzeum v Senci
Turecký dom, Nám. 1 mája 2
903 01   Senec
e-mail:  muzeum@senec.sk
tel.: 02/20 20 55 01
mobil: 0911 169 754

 

Použité fotografie a informace byly převzaty z  www.msks-senec.sk.
Diskuze k článku


Tento článek nemá žádné komentáře.


Přidat příspěvek do diskuse


Captcha  *