ČNS Praha, 62. aukce

Denárové a brakteátové období