ČNS Praha, 71. aukce

Denárové a brakteátové období