ČNS Praha, 76. aukce

Denárové a brakteátové období