ČNS Teplice, 95. aukce

Spolková republika Německo