Dukát Brno, 98. aukce

Čechy, Slezsko, Habsburkové, Uhry