Dukát Brno, 90. aukce

Čechy, Slezsko, Habsburkové, Uhry